Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego


logo81.jpg  02-785 Warszawa

  ul. Puszczyka 6

 

telefon/faks 22 6436026

e-mail : sp81@edu.um.warszawa.pl

 

line.gif

 

NIP: 9511347293;   REGON: 000802290

 

line.gif

 

www.sp81waw.edupage.org

 odpowiada: Marzena Dąbrowska

wytworzył: Marzena Dąbrowska

wprowadził: administrator

data: 13-02-2013

data: 13-02-2013

data: 13-02-2013Rejestr zmian strony